skip to main content

Các hành động ứng phó của Cargill trong đại dịch toàn cầu Coronavirus (COVID-19)

Thông tin chi tiết được đăng tại Cargill.com (bằng tiếng Anh)

Cargill cam kết giúp cho thế giới  phát triển thịnh vượng. 

Cargill tạo lập những kết nối xuyên suốt hệ thống thực phẩm toàn cầu nhằm giúp cho thế giới phát triển thịnh vượng. Chúng tôi kết nối những người nông dân với các thị trường tiêu thụ, khách hàng với những giải pháp dinh dưỡng bền vững, và nuôi dưỡng thế giới.

Về Cargill

Tìm hiểu thêm về Cargill và các hoạt động của Cargill.

Nghề nghiệp

Vươn xa trong sự nghiệp và Phát triển Thịnh vượng tại Cargill.


Giới thiệu về Cargill

Cargill hiện có 155.000 nhân viên làm việc tại 70 quốc gia, luôn nỗ lực không ngừng nhằm mục tiêu nuôi dưỡng thế giới theo một phương thức an toàn, có trách nhiệm và bền vững. Mỗi ngày, chúng tôi kết nối người nông dân với các thị trường tiêu thụ, khách hàng với nguyên liệu, con người và vật nuôi với những thực phẩm cần thiết để phát triển thịnh vượng.  Trên nền tảng 155 năm kinh nghiệm kết hợp với những thông tin chuyên môn và công nghệ mới, chúng tôi phục vụ các khách hàng như một đối tác đáng tin cậy của họ trong các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, tài chính và công nghiệp tại trên 125 quốc gia. Chúng tôi sát cánh bên nhau để xây dựng một tương lai vững mạnh và bền vững hơn cho ngành nông nghiệp. Để có thêm thông tin, xin vui lòng truy cập www.cargill.com.vn và Trung tâm Thông tin của chúng tôi.