skip to main content

Tính bền vững

Tham vọng của chúng tôi là sở hữu chuỗi cung ứng thực phẩm bền vững nhất trên thế giới

Từ các trang trại gia đình nhỏ đến các tuyến vận chuyển toàn cầu, Cargill nỗ lực mỗi ngày để triển khai các phương pháp bền vững mới nhằm giảm thiểu tác động của chúng ta lên hành tinh và bảo vệ con người.

Trong suốt chặng được cống hiến, chúng tôi nhận thấy rằng nông nghiệp có vai trò không thể thiếu trong giải pháp cho những thách thức cấp bách nhất của thế giới. Chúng tôi biết rằng phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bảo tồn nước và rừng, đồng thời đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng. Đây hẳn là những thách thức lớn lao, nhưng chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại để giữ cho hệ thống thực phẩm của công ty phục hồi bền vững và sẽ tiếp tục làm việc theo hướng này. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc trong việc bảo vệ hành tinh và con người, đảm bảo một tương lai sạch hơn, an toàn hơn cho các thế hệ sau này.

Ưu Tiên Của Chúng Tôi

Chúng tôi đã thiết lập các ưu tiên lí giải cho các ảnh hưởng đa dạng về môi trường, xã hội và kinh tế trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng không công ty nào có thể đơn độc đương đầu với những thách thức này. Chúng tôi tin rằng hệ thống thực phẩm sẽ duy trì khả năng phục hồi bền vững, thông qua kết nối và hợp tác với những người nông dân, khách hàng của chúng tôi, cũng như cộng đồng địa phương và toàn cầu.