skip to main content

Gặp gỡ nhân viên của chúng tôi

Hãy làm quen với những người đang tạo dựng sự nghiệp tại Cargill và tìm hiểu vì sao họ lại rất hào hứng về tương lai phía trước.

Mọi người hay gọi chúng tôi là một công ty thực phẩm và sản xuất nông nghiệp – điều này là đúng nhưng chưa đủ. Nhân viên tại Cargill tự kiếm tìm các con đường sự nghiệp mới cho chính mình trong các lĩnh vực thương mại và quản lý rủi ro, hậu cần, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, dữ liệu và phân tích, v.v. Họ làm việc với các thành viên khác của đội ngũ trên toàn cầu, khám phá những cách thức mới và xây dựng những doanh nghiệp với sứ mệnh giúp cho thế giới phát triển thịnh vượng.

Do Dinh M.

Đỗ Đình Minh

Tổng Giám đốc Thương mại

General Management

“Cargill là công ty đầu tiên và duy nhất cho tới nay tôi làm việc.”

Đọc thêm