skip to main content

Địa điểm

Vietnam Map inpage

 

Văn phòng Giao dịch của Cargill tại Việt Nam

Lầu 10-11, Trung tâm Thương mại Maple Tree
1060 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong,
Q.7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84-28-5416 1515
Fax: +84-28-5416 0495